Hakkımızda

     Bilgi toplumun da ihtiyaç duyulan eğitim programlarının oluşturulması ve düzenlenmesi amacıyla kurulmuştur. Temellerini istihdam ve verimlilik odaklı bir yapı üzerinde atmış ve verdiği eğitimlerle Türkiye’de yeni teknolojilere uyumlu bir eğitim sistemi oluşturmuştur. Sahip olduğu değerleri en güncel teknolojileri öğretmek, kursiyerlerini hayallerinde ki mesleğe kavuşturmak, kariyer sahibi yapmak ve istihdama yönelik kaliteli işgücüne katkıda bulunmak için kullanmıştır. Misyonu ve vizyonu ile örtüşen eğitim içeriklerine yatırım yaparak sektörde önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Kuruluşumuz, eğitim sektöründe öncü olmanın bilinciyle, kaliteye çok önem vermektedir.

     Sürekli ve kesintisiz, her yaşta eğitim ilkesi ile yola çıkan NetKampüs, ihtiyaca yönelik kısa süreli eğitim ve sertifika programları ile halka açık seminerler, kurumlar için özel eğitim programları verilmektedir. Eğitim merkezimizin şehir merkezinde olması, rahat ve kolay ulaşım, modern ve konforlu eğitim alanlarıyla yaşam boyu eğitimi benimsemiştir. Temel amaç, toplumun her kesiminden değişik eğitim düzeylerinde ve yaş gruplarında olan bireylerin, kurumumuzun bilgi birikiminden faydalanabilmesi ve çağın gerekleri ile koşulları bağlamında yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece bir yandan toplumun kaliteli eğitim ihtiyacına cevap verilirken, bir yandan da toplumun nitelikli işgücü açığının kapatılması planlanmaktadır.

    İş hayatındaki hızla değişimle birlikte hemen her gün yeni bir kavram, yeni bir konu hakkında bilgilendirme ve bu bilgileri rekabet ortamında uygulama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kişinin kendi kendine sağladığı, devamlılığı olan eğitim yetkinliğin, etkililik ve verimliliğin temel noktasıdır.

    Merkezimizin tüm programları teorikle pratiği birleştirmeye yönelik anlayışla, sektörel deneyime sahip akademik kadro tarafından hazırlanmakta ve eğitimlerimiz sonunda sertifika verilmektedir. Kamu, özel sektör ve Uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenleyen NetKampüs, aynı zamanda bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanda tüm olanakları kullanır.

Net Kampüs Online

Türkiye'nin En Büyük Dijital Kampüsü