1750

Bu Eğitimin İçeriği

 • 1 Adet Video
 • 0 Adet Sunum
 • 17 Adet Doküman
 • Mobil ve TV'den erişim
Sepete Ekle

1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Genel Bilgi

 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

  Üniversite Onaylı Yangın Eğitici Eğitimi
  ________________________________________


  Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Hedef Kitlesi;

  • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
  • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
  • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
  • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,
  • İSG Uzman adayları,
  • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
  • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen En az Üniversite veya ön lisans mezunları,
  • Özel Firmalarda veya Kamu Kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.
  (1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimini Tamamlayan Kursiyer, 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Almaya Hak Kazanmaktadır.)

  Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Süresi ve Şekli;

  1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin süresi 7 gün – 60 saattir. 
  5 gün 44 saat uzaktan eğitim olup, 2 gün – 16 saat teorik ve uygulama eğitimi şeklinde verilecektir. 
  Sınav günü ve saati eğitim öncesi katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

  Eğitim Yeri;

  Aydın İş Yeri Hekimliği ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Merkezi

  Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma:

  a) Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz Kursiyer Kayıt Formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, nüfus cüzdanın önlü arkalı hali gönderilecektir.
  b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
  c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
  d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön test yapacaktır. Eğitim sonunda Yangın Eğitici Eğitimi sertifika programının sınav geçme Notu 100 üzerinden 65 (Altmış beş) tir.
  65 altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
  e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
  f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu Aydın İş Yeri Hekimliği ve İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Merkezine aittir.
  g) Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.


  Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar;

  1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;
  • Yanma ve yangını bilir,
  • Yanma ve yangının tarifini bilir,
  • Yangına sebep olan faktörleri bilir,
  • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
  • Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini analiz edebilir,
  • Yangın yerindeki tehlikeleri bilir,
  • Söndürme maddelerini bilir,
  • Yangın söndürme cihazlarını tanır ve kullanır,
  • Kişisel koruyucu ekipmanlarını tanır ve kullanır,
  • Temiz hava solunum cihazını kullanır,
  • Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır,
  • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir,
  • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir,
  • Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir,
  • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir,
  • Temel yangın eğitimi için program hazırlar,
  • Temel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar,
  • Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır,
  • Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar,
  • Temel yangın eğitimi verebilir ve Tahliye tatbikatları yapar,
  • Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele temel yangın eğitimi verebilir.
  • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir,
  • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur,
  • 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir,
  • Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki yangınla mücadele ekibine eğitim verebilir,
  • Yangın risk analizi yapabilir,
  • Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir.

  Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar;

  1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey kurumuna;
  • Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesini,
  • Yangın çıkmaması için mücadele edilmesini,
  • Başlangıç halinde meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesini,
  • İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
  • Verim ve kalitenin artmasını,
  • Personelin öz güveninin artırılmasını,
  • Yetişkinlere doğru ve etkili eğitim vermenin başarısını sağlayacaktır.

Kazanımlar

1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ