1500

Bu Eğitimin İçeriği

  • 1 Adet Video
  • 14 Adet Sunum
  • 1 Adet Doküman
  • Mobil ve TV'den erişim
Sepete Ekle

ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETİCİLİĞİ

Genel Bilgi

Bu program ile kursiyerlerin;

1. Barınma hizmetiyle ilgili mevzuat (özel öğretim kurumları mevzuatı, iş sağlığı ve

güvenliği mevzuatı, yangın mevzuatı ve konaklama pansiyon mevzuatı) bilgisine

sahip olmaları,

2. Etkili liderlik ve iletişim becerisi göstermeleri,

3. Kriz ve riskleri yöneterek oluşabilecek sorunları engellemeleri,

4. Personel iş ve işlemlerini yürütmeleri,

5. Öğrenci iş ve işlemlerini yönetmeleri,

6. Kurumun reklam ve ilan işlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeleri,

7. Personel iş planı hazırlamaları,

8. Sosyal etkinlikleri planlamaları,

9. Barınma hizmetini mevzuata uygun olarak yürütmeleri,

10. Sağlıklı beslenme hizmeti sunulabilmesi için gerekli önlemleri almaları,

11. Kurumda temiz ve hijyenik bir ortamın oluşmasını sağlamaları,

12. Kişisel bakım kurallarını bilerek kurumda kişisel bakım için gerekli ortamları

oluşturmaları

13. Yönetimi açısından güvenlik (iş sağlığı ve iş güvenliği, kurum içi ve çevre

güvenliği, yangın ve deprem güvenliği) kurallarını uygulamaları,

14. Sigorta iş ve işlemlerini yapmaları,

15. Çocuk, ergen ve genç psikolojisini kavramaları,

16. Çocuk, ergen ve genç etkili iletişim kurmaları,

17. Aile ile iş birliği yaparak etkili iletişim kurmaları,

18. Kurumda rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli

önlemleri almaları,

19. Kurumda öğrenciler için eğitim ve sosyal etkinlik alanlarının düzenlenmesi

20. Protokol kurallarını açıklamaları,

21. Resmî yazışmaları yazışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirmeleri,

22. e-yurt modülünü etkin şekilde kullanmaları,

23. Adabımuaşerete uygun davranış sergilemeleri,

24. Mesleki etik kurallarına uymaları,

25. Yönetim becerilerini sürekli geliştirmeye istekli olmaları

beklenmektedir.

SÜRESİ:

Haftalık süre: 5 gün x 6 ders saati = 30 ders saati

Toplam süre: 4 hafta x 30 ders saati = 120 + 10 ders saati = 130 ders saati


Kazanımlar

ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETİCİLİĞİ