450

Bu Eğitimin İçeriği

 • 1 Adet Video
 • 0 Adet Sunum
 • 9 Adet Doküman
 • Mobil ve TV'den erişim
Sepete Ekle

1.HASTA KAYIT KABUL

Genel Bilgi

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitim; hastane, muayenehane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi ve poliklinik gibi sağlık kuruluşlarında hasta karşılama, hasta yönlendirme, hasta giriş/çıkış işlemleri, kayıt, arşivleme ve danışma hizmetleri gibi görevleri yerine getiren "Hasta Kabul Kabul Sekreteri” pozisyonunda çalışan ya da çalışmak isteyen adaylara yönelik alınması zorunlu bir programdır.

 

EĞİTİMİN FAYDASI:

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Devlet hastanelerinde (sözleşmeli), Üniversite ve araştırma hastanelerinde (sözleşmeli), Özel hastanelerde (kadrolu), Sağlık ocaklarında, Aile hekimleri merkezlerinde, Polikliniklerde, Tıbbi laboratuvarlarda, Diş hekimleri muayenehanelerinde, Tıp merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında iş başvurusunda bulunma imkanı bulunmaktadır.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi

 • Hasta İşlemleri
 • Medikal Bilgi Sistemi
 • Personel ve Hasta Bilgi Sistemi

Hasta Hakları

 • Hasta Hakları ve Sorumlulukları-1
 • Hasta Hakları ve Sorumlulukları-2
 • Sağlık Meslekleri Etiği

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

 • Sağlıkta İletişim
 • Toplumsal İletişim

Sağlık Hizmetleri ve Personel Yönetimi

 • Sağlık Kurumları ve Personel Yönetimi

Çalışan Hakları ve Güvenliği

 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
 • Meslek Etiği ve İlkeleri
 • Mesleki Mevzuat ve Mobbing

Anatomi ve Fizyoloji

 • Vücudun Temel Yapısı
 • Hareket Sistemi
 • Sinir Sistemi
 • Vücut Sıvıları, Elektrolitleri Ve Kan
 • Dolaşım Sistemi
 • Solunum sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Boşaltım sistemi
 • Üreme Sistemi

Temel İlk Yardım

 • Temel İlk Yardım
 • Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlk Yardım
 • Yaralanmalarda İlk Yardım
 • Kırık Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım
 • Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım
 • Hasta-Yaralı Taşıma

Kazanımlar

HASTA KAYIT KABUL