200

Bu Eğitimin İçeriği

 • 1 Adet Video
 • 0 Adet Sunum
 • 0 Adet Doküman
 • Mobil ve TV'den erişim
Sepete Ekle

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

Genel Bilgi

Çocukların gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanmasına yönelik uygun değerlendirme araçlarını kullanarak güvenilir değerlendirmelerin yapılması. Risk altındaki çocukları erken dönemde belirlemek.

Çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için, gerekli olan çocuk değerlendirme araçlarını bilmek ve çocuk testlerini etkin bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanım, bilgi ve beceriye sahip olmak.
Normal ve normal dışı davranış gösteren çocukların gelişim takibinin yapılabilmesi ve normal olmayan gelişim alanlarının saptanabilmesi için uygun değerlendirme araçlarının kullanılabilmesi.
Takvim yaşına uygun olarak beklenen gelişimi göstermeyen çocukların erken dönemde tespit edilip, gelişimsel değerlendirmelerinin yapılması, gerekli olduğu takdirde uygun yönlendirme ve müdahaleleri sağlamak için çocuklarla çalışan uzmanların donanıma sahip olmaları.

KAZANIMLAR

• Eğitim süresince katılımcılar testleri teorik bilgiden sonra uygulama yaparak öğrenirler.

• Testlerin hangi alanda nasıl kullanılacağı, nasıl yorumlanıp değerlendirileceği ve rapor edileceğini örnek vakalardan yararlanarak anlatılır.

• Katılımcılar çocuklara uygulanan testlerin teorisi, içeriği, uygulanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve raporlanması becerilerini kazanmış olurlar.

 

Eğitime Kimler Katılabilir?
 

 1. Psikolog (veya lisans 3. 4. Sınıf öğrencisi)
 2. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen
 3. Özel Eğitim Uzmanı
 4. Sosyal Hizmet Uzmanı
 5. Psikiyatri Uzmanı 
 6. Psikiyatri Hemşireleri
 7. Okul Öncesi Öğretmenleri
 8. Çocuk gelişimi Öğretmenleri
 9. Çocuk Gelişimi Ön lisans Mezun ve Öğrencileri
 10. Sınıf Öğretmenleri
 11. Aile Danışmanları

 

 


Yukarıdaki belirtilen alanların 3. veya 4. sınıf öğrencileri ya da yüksek lisans veya doktora öğrencileri eğitimlerimize katılabilirler.

 

 1. Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 2. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 3. Gessel Gelişim Figürleri Testi

 

 


Kazanımlar

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ