600

Bu Eğitimin İçeriği

 • 10 Adet Video
 • 0 Adet Sunum
 • 0 Adet Doküman
 • Mobil ve TV'den erişim
Sepete Ekle

YARATICI DRAMA EĞİTMEN EĞİTİMİ

Genel Bilgi

Eğitimin Amacı

 

 • Yaratıcı dramanın amacı, kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bitenlere karşı bilinçli olmasını sağlamaktır.
 • Yaratıcı drama; katılımcıların kendi yaşantılarından yola çıkarak yaptıkları canlandırmaları ve etkinlikleri içeren bir lider eşliğinde gerçekleştirilen planlı ancak içinde doğaçlamalar barındıran etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir.

 

Eğitimin Kazanımları

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,
 • Eleştirel düşünme ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma,
 • Sosyal gelişim ve işbirliği içinde çalışma yeteneği kazandırma,
 • Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma,
 • Bireylerin hayal gücünü, hislerini ve düşüncelerini geliştirme.


 

İstihdam olanakları

Mesleğin yeterliliklerini kazanan bireyler;

 • Animasyon departmanlarında,
 • Çocuk Kulüplerinde
 • Organizasyon Şirketlerinde
 • Tiyatrolarda
 • Eğitim ve Danışmanlık merkezlerinde
 • Dernek ve Kurs merkezlerinde
 • Özel okul öncesi kurumlarında çalışabilirler.


 

YARATICIDRAMA EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ

 • Bireysel Özellikler
 • Bireysel Özelliklerin Tanınması
 • Bireyler Arası İletişim ve Etkileşim
 • Gruplar Arası İletişim ve Etkileşim
 • Duyu Çalışmaları
 • Yaratıcı Dramanın Oyunla İlişkisi
 • Rol Oynama ve Doğaçlama Kavramları
 • Yaratıcı Dramanın Kuramsal Boyutu
 • Yaratıcı Dramanın Kuramsal Boyutu ile Atölye Çalışmaları Arasındaki İlişkiler
 • Yaratıcı Dramada Anılardan Yararlanma
 • Yaratıcı Dramanın Psikolojik Boyutu
 • Empati Kurma ve Yaratıcı Drama Arasındaki İlişkiler
 • Resim, Fotoğraf, Müzik, Heykel vb. ile Yaratıcı Drama
 • Yaratıcı Drama ve Öykü Arasındaki İlişkiler (Öyküden Dramaya)
 • Yaratıcı Drama ve Şiir Arasındaki İlişkiler   (Şiirden Dramaya)
 • Yaratıcı Drama ve Masal Arasındaki İlişkiler (Masaldan Dramaya)
 • Yaratıcı Drama ve Toplumsal Sorunlar Arasındaki İlişkiler
 • Kitle İletişim Araçlarından Yaratıcı Dramaya
 • Yaratıcı Drama Eğitim Programının Değerlendirilmesi
 • Öneri ve Gelecek için Beklentiler
 • Bireysel Özellikler Açısından Kendini Değerlendirme


 

Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Özel ders veren öğretmenler,
 • Yeni mezun öğretmenler,
 • Eğitim sektöründe çalışmak isteyenler,
 • Drama öğrenmek isteyenler,
 • En az orta öğretim kurumları mezunu olan yetişkinler katılabilir,

 


Kazanımlar

YARATICI DRAMA EĞİTMEN EĞİTİMİ