850

Bu Eğitimin İçeriği

  • 1 Adet Video
  • 9 Adet Sunum
  • 1 Adet Doküman
  • Mobil ve TV'den erişim
Sepete Ekle

ISO 45001 TEMEL EĞİTİMİ

Genel Bilgi

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ TASLAK STANDART TEMEL EĞİTİMİ

 

Eğitimin Adı:
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Taslak Standart Temel Eğitimi

Eğitim Kodu:
T009

Eğitimin Amacı:
Eğitimin amacı, ISO 45001 İSG yönetim sistemini kurma, uygulama, sürekli kılma ve geliştirmek için gereken bilgileri vermek, katılımcıları bu konuda yetkin kılabilmektir.

Hedef Kitle:
ISO 45001 kurmak isteyen veya OHSAS 18001 İSG yönetimi sistemlerini değiştirerek, ISO 45001'e geçiş yapmak isteyen tüm kuruluşların sistemden sorumlu olan veya olabilecek kadrosu. İş güvenliği uzmanları, İş yeri hekimleri, İSG yüksek okulu yeni mezunları.

Eğitimin Süresi:
8 Saat


Eğitimin İçeriği:

·        ISO 45001 genel bilgiler

·        OHSAS 18001 ile benzerlikler ve farklılıklar

·        Organizasyon içeriği

·        İlgili taraflar ve beklentileri

·        Kapsam

·        Liderlik ve bağlılık

·        Politika

·        Organizasyon, görevler ve roller

·        Planlama

·        Riskler ve fırsatlar

·        Yasal ve diğer şartlar

·        Amaçlar ve amaçlara ulaşma yolları

·        Kaynaklar, yeterlilik

·        Bilgi ve iletişim

·        İştirak, danışma ve temsil

·        Dokümante edilmiş bilgi

·        Operasyonel planlama ve kontrol

·        Değişim yönetimi

·        Alt işverenler

·        Tedarikçiler

·        Yükleniciler

·        Acil durum hazırlık ve müdahale

·        Performans değerlendirmesi

·        İzleme, ölçme, analiz değerlendirme

·        Uygunluğun değerlendirilmesi

·        İç tetkik

·        Yönetimin gözden geçirmesi

·        Kaza, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

·        Sürekli gelişim


Kazanımlar

ISO 45001 TEMEL EĞİTİMİ